Weź udział w IV

edycji konkursu

wspierającego budowanie wizerunku

branży contact center w mediach

Celem konkursu Ambasador Call Center jest wyróżnienie najlepszych telemarketerów, firm i managerów, którzy przyczynili się do popularyzacji wiedzy i promocji branży contact center oraz zawodu konsultanta w mediach i social media.

Zobacz w jakiej kategorii możesz wziąć udział w tym roku!

settings

FIRMA

Najbardziej aktywna medialnie firma lub dział call center (internet, telewizja, prasa, radio, konferencje, inne wydarzenia).

briefcase

MANAGER

Aktywność medialna managera call center. Artykuły, komentarze, wystąpienia na konferencjach i inna działalność związana z budowaniem wizerunku  branży call center.

W tym roku konkurs wspierają:

Masz pytania?

konkurs@ambasadorcallcenter.pl
+48 790 759 066

AKTUALNOŚCI